Projekt: Lighthouse, fase 1

Bygherre/ordregiver: HavneInvest ApS (NorCap A/S og Domis)

Bygningsarkitekt: 3XN A/S

Ingeniør: Moe & Brødsgaard

Entreprenør: MT Højgaard

Status: Realiseret 2014

Areal: 4.750 m²

Lighthouse – bolig og erhverv på Aarhus Havn

Store dele af Aarhus Havn skal udlægges til boliger og erhverv, hvor første del omhandler den nordlige del af pier 4, der består af tre bygningslænger. Lighthouse bliver til en ny og moderne bebyggelse for private og erhverv på Aarhus Havn.

Det landskabelige projekt består i at skabe et grønt miljø mellem bygningsdelene og et promenadeforløb syd og nord for bygningskroppene. I gårdrummene består beplantningen af nogle smalle plantebælter med forskelligartede pil, der adskiller private forhaver med resten af gårdrummet og som tegner bygningernes bløde altanlinjer. Derudover er der i gårdrummene hævede plantebede med forskellige græsser, stauder og træer. På kanten af bedene er der nicher med bænke. Græsmacadam og densifalt danner den resteredende flade mellem bygningerne.

Som på resten af den offentlige promenade langs vandet anvendes store formater af insitubetonfelter, der danner et samlet forløb langs hele Aarhus Ø. Parallelt med den sydlige havnekant er der langstrakte, hævede bede, der både rummer beplantning samt trappenedgange til parkeringskælderen.