Projekt: Marina City – 1.000 bådpladser og 350 boliger i fjordlandskabet

Bygherre/ordregiver: Kolding Kommune

Ingeniør: ÅF building, ÅF Infrastructure, Gemeinschaft

Status: Anlægsarbejde igangsat 2021 – projektforslag afleveret 2019

Udeareal: 135.000 m²

Anlægssum landskab: 110 mio. DKK

Bæredygtighed: Bydel og marina certificeres i højeste DGNB klasse

På sydsiden af Kolding Fjord, helt inde ved byen og i umiddelbar forlængelse af Kolding Design City, anlægger byen en ny marina og i tilknytning til den en helt ny bydel – Marina City. Både bydel og marina skal certificeres i højeste DGNB klasse, og projektet tager afsæt i cirkulær økonomi og bæredygtige målsætninger inden for materiale- og ressourceforbrug. Marina City udføres af stedhørende materialer og aktiverer lokale aktører inden for teknologiske løsninger for at sikre skabelsen af en robust og intelligent bydel.

Marina City bliver en af nordens største lystbådehavne med over 1000 bådpladser og plads til fritidsaktiviteter, liberale erhverv, havnepromenade, en ny strandpark og ca. 350 boliger med udsigt det imponerende fjordlandskab. Målet er, at den nye lystbådehavn samt de første byggerier kan tages i brug i 2023.

Schønherr har siden 2018 rådgivet Kolding Kommune og brugerne i udviklingen af Marina City, der tager inspiration i naturens former og kommer til at ligge som en naturlig forlængelse af fjordens landskab. Marina City er udformet som en grøn ryg, der skubber sig igennem bydelen og helt ud på promenaden. Herved skabes en grøn Marina, hvor det grønne miljø er ligestillet med det byggede. Ønsket er at skabe bæredygtige og robuste byrum, hvor beboere og gæster skærmes for fjordens hårde natur, og Marina City er derfor planlagt efter nærheden til de grønne arealer, så de kan trækkes med ind i området.

Livet langs fjordens og lystbådehavnens kant samles omkring en promenade med pladsdannelser og aktivt udeliv, der skaber en rekreativ forbindelse langs den samlede Marina City. En forudsætning for udviklingen af Marina City er etableringen af en væsentlig ny bygningsmasse, og bydelens bebyggelser underlægger sig det store landskab og markerer sig højest tættest på Kolding by, hvorefter bygninger og funktioner trapper ned ud mod fjorden og det rekreative liv. De grønne arealer lægger sig som en ryg for bebyggelsen og intensiveres ud mod Marinaparken.

Marinaen ligger i direkte forbindelse til stipassagen langs Kolding Å og bringer således Marina City i umiddelbar forbindelse med Kolding midtby, campusområdet og Design City. Marina Citys kvalitet og dynamik opstår i det tætte sammenspil mellem det grønne og det blå på marinaen, hvor fjordens blå formgivning danner rummelige nicher og fremspring i marinaens promenade. Langs promenadens bølgende bevægelse opstår en række pladsdannelser, som tager udgangspunkt i det omgivende landskabs karakter, men som alle fungerer som samlingspunkter i Marina City.

Det har været af stor betydning i udformningen af Marina City at skabe muligheder for brugerne for at komme tæt på vandet langs hele Marinaens strækning. Derfor er promenaden opdelt i niveauer, så man kan tage trapper eller ramper ned til vandet og fornemme livet ved bådene. Marina City er i høj grad en offentlig bydel, der bringer borgere i Kolding og turister tæt på sejlerlivet og den storslåede natur.


” Marina City er certificeret DGNB platin
og projekteringen er foretaget med brug af cirkulær økonomi,
genindbygning af overskudsmaterialer
og brug af materialer produceret i nærområdet.”