Bygherre/ordregiver: Vejdirektoratet, Københavns Kommune, By og Havn

Bygningsarkitekt: Schønherr

Ingeniør: Rambøll

Status: VVM 2017

Vejdirektoratet fik i 2014 til opgave at undersøge, projektere og anlægge en forlængelse af den eksisterende Nordhavnsvej som en tunnel til Nordhavnskvarteret på Østerbro i København. Herunder at gennemføre VVM-undersøgelsen for tunnelen.

Schønherr har udført æstetisk rådgivning i forbindelse med VVM-rapporten som blev offentliggjort i juli 2016. VVM-undersøgelsen skulle desuden belyse muligheden for en direkte cykelforbindelse på tværs af Svanemøllebugten til Nordhavn i forbindelse med etablering af Nordhavnstunnelen.

Opgaven tager udgangspunkt i at undersøge fire varianter af en vejtunnelforbindelse. To af løsninger arbejder med en forbindelse der er forberedt til en videreførelse til en østlig ringforbindelse rundt om København. Tunnelen tager i sin geometri og æstetik udgangspunkt i Nordhavnsvej som Schønherr er æstetisk ansvarlig for at have udført i perioden 2008 til 2016.

Som en konsekvens af tunnelens anlægsarbejder påvirkes indsejling og aktiviteten i den nærliggende Svanemøllehavn. Som en del af opgaven skal lystbådehavnens brugere helt eller delvist udflyttes i en periode på 4-5 år. Som en del af VVM arbejdet er udarbejdet 6 varianter af en udflytning. Til udflytningen medfølger kajanlæg, bådehaller, og midlertidig bygninger og faciliteter.