Bygherre/ordregiver: Vejdirektoratet, Københavns Kommune, By og Havn

Bygningsarkitekt: Schønherr

Ingeniør: Rambøll

Status: VVM 2017

Vejdirektoratet fik i 2014 til opgave at undersøge, projektere og anlægge en forlængelse af den eksisterende Nordhavnsvej som en tunnel til Nordhavnskvarteret på Østerbro i København. Herunder at gennemføre VVM-undersøgelsen for tunnelen.

Schønherr har udført æstetisk rådgivning i forbindelse med VVM-rapporten som blev offentliggjort i juli 2016. VVM-undersøgelsen skulle desuden belyse muligheden for en direkte cykelforbindelse på tværs af Svanemøllebugten til Nordhavn i forbindelse med etablering af Nordhavnstunnelen.

Opgaven tager udgangspunkt i at undersøge fire varianter af en vejtunnelforbindelse. To af løsninger arbejder med en forbindelse der er forberedt til en videreførelse til en østlig ringforbindelse rundt om København. Tunnelen tager i sin geometri og æstetik udgangspunkt i Nordhavnsvej som Schønherr er æstetisk ansvarlig for at have udført i perioden 2008 til 2016.

Som en konsekvens af tunnelens anlægsarbejder påvirkes indsejling og aktiviteten i den nærliggende Svanemøllehavn. Som en del af opgaven skal lystbådehavnens brugere helt eller delvist udflyttes i en periode på 4-5 år. Som en del af VVM arbejdet er udarbejdet 6 varianter af en udflytning. Til udflytningen medfølger kajanlæg, bådehaller, og midlertidig bygninger og faciliteter.

 

 

” Det bedste ved anlægget, er vejstykket ved Ryparken fra Helsingørmotorvejen hen til tunnelen, hvor der er skruet så meget op for vejudstyrets formgivning, at det fremstår næsten barokt”

Karsten R. S. Ifversen, Politiken