Bygherre/ordregiver: Københavns Kommune

Bygningsarkitekt: Schønherr

Ingeniør: Rambøll

Entreprenør: Züblin

Status: Realiseret 2014

Areal: 8500 m² forplads og grønne områder, 250 m bro og 500 m sti

Samlet anlægsum: 48 mio. DKK

I forbindelse med anlæggelse af Nordhavnsvej etableres Ryvangsruten, en ny cykel- og stirute, som ved Ryparken Station forbindes med to fremtidige cykelruter; Svanemølleruten og Nørrebro ruten. Nord for Ryparken føres stiruten videre gennem Ryvangens naturpark og videre mod Hellerup.

Til stiruten opføres to stibroer, hhv. over Helsingørmotorvejen og Nordhavnsvej, begge parallelt med Ringbanen. Tegnestuen har udarbejdet VVM redegørelse, projektforslag og hovedprojekt for stibroer, nye byrum og grønne arealer, der støder op til stirutens tracé.

Hele Projekt Nordhavnsvej strækker sig fra Helsingørmotorvejen til Strandvænget, og omfatter ny beplantning, terrænforarbejdning, vej- og banebroer, støttemure, vederlag, bygværker, tunnel, alle apteringselementer, inkl. specialdesignede støjskærme, lysmaster og portaler.

Den kommende vej- og tunnelforbindelse er vigtig for kommunens udviklingsplaner for Nordhavnen. Placeringen midt i byen kræver en nøje tilpasning til byens skala og struktur, og der arbejdes med det mål for øje ”at tilføje mere end der tages”.