Bygherre/ordregiver: Københavns Kommune

Bygningsarkitekt: Creo Arkitekter, Schønherr

Ingeniør: Rambøll

Status: 2006-2017

Areal: 1.65-3 km vej

Anlægssum: 2.5 mia. DKK

Opgaven
Nordhavnsvej er et omfattende infrastrukturanlæg, der forbinder Helsingørmotorvejen med Nordhavn i København. Den nye vej- og tunnelforbindelse er vigtig for Københavns Kommunes udviklingsplaner for Nordhavnen. Placeringen midt i byen kræver en nøje tilpasning til byens skala og struktur, og der arbejdes med det mål for øje, ”at tilføje mere end der tages” især i forhold til omgivelserne og beboerne i området, der i forvejen bor tæt på en stor trafikmaskine.

Stedet
Ryparken og Nordhavnskvarteret på Østerbro i København. Ryparken området er karakteriseret ved en uhyre kompleksitet: Cykler, gående, biler og jernbane mødes i et lagdelt krydsfelt på kanten af København – i denne situation skal der udføres vejbro, tunnel, cykel- og gangforbindelse.

Løsningen
Det, som Schønherr har arbejdet med i formgivningen – og som gør Nordhavnsvej til noget særligt – er måden hvorpå anlæg og omgivelser er tænkt sammen som én helhed. Nordhavnsvej skaber nye rum i byen. Især har vi haft opmærksomhed på situationen ved Ryparken, hvor alle bevægelser flettes sammen – langsomt, hurtigt, udefra, indefra, i bil, på cykel, til fods, eller i forbifarten.

Og lige såvel omkring Svanemøllen hvor villakvarter, lystbådehavn, industri og vejanlæg iscenesættes på nye måder. Omkring vejen, og på grund af vejen.

Målet har været at skabe en helhedsoplevelse, hvor forbindelsen opleves som én prægnant og sammenhængende fortælling med forskellige kapitler – og ikke som tilfældige sammensætninger af vejbane, bro og tunnel. Vi betragter vejen som ét rum – med farten som formgiver.

Vi har i høj grad ladet os inspirere af de allerførste racerbaner, som de så ud i bilens uskyldige ungdom: Lange glidende forløb former vejen og dens omgivelser og samler dermed det diffuse rum, der karakteriserer ydre Østerbro. Broen der svinger sig op over Helsingørmotorvejen er formgivet så den udtrykker sin bevægelse samtidig med at den virker nærmest spinkel. Den annoncerer begyndelsen (eller afslutningen) på Nordhavnsvej med en skulpturel elegance, der passer til den overordnede fortælling om fart og forbindelse.

På samme vis meddeler tunnelfæstet i den anden ende af Nordhavnsvej med sin nærmest fraktale dagslysskærm, der elegant reflekterer himmellyset uden at blænde, at her begynder noget særligt.

Mellem disse to punkter har det samtidig været vigtigt at højne oplevelsen af sammenhæng og forløb, så alle overgange, fæster og forbindelser virker sammenhængende og organiske.

Endelig skal inventar som belysning, værn og skiltning understøtte den overordnede fortælling om vejen og den forbindelse, den skaber. Selve tunnelens indvendige formgivning har Schønherr ikke stået for.

Udover design af bro, dagslysskærm, autoværn og armaturer har Schønherr stået for beplantning af de omfattende arealer, der støder op til vejanlæggene. Her har vores ide været at skabe et grønt udtryk, der skalamæssigt matcher vejanlæggene, og samtidigt kan tilføre landskabet en ro, der giver et modspil til bevægelsen på vejene. Beplantningskonceptet har en styrkelse af biodiversiteten som et af sine hovedpunkter med en variation i arter og typer, der bygger på en afsmitning fra vejanlæggets forskellige grænseflader og beboerønsker fra Nordhavnsvejens naboer. På området udføres et forsøg med dækafgrøder på forskellige jordtyper som håndteres af KU.

Endelig har vi udformet et stort skålformet regnvandsbassin, der også fungerer som rekreativ mulighed for Ryparkens beboere.

Nordhavnsvej sparer hver dag Østerbros borgere for støj, trafik og partikelbelastning fra 24.000 biler på hverdage og ca. 13.000 på lørdage- og Søndage. Samtidig sætter den i sit sammensatte forløb byens mangfoldighed i perspektiv – villakvarteret ved Strandvænget, Baneterrænet, Svanemøllens kaserne, den åbne vej og tilslutningsanlægget ved Ryparken. Endelig er det meningen at vejen vil blive forlænget med endnu en tunnel til Nordhavn.

” Det bedste ved anlægget, er vejstykket ved Ryparken fra Helsingørmotorvejen hen til tunnelen, hvor der er skruet så meget op for vejudstyrets formgivning, at det fremstår næsten barokt

– Karsten R. S. Ifversen, Politiken