Projekt: Nordre Kirkegård i Aarhus – fra belagt kirkegård til skovpark for levende og døde

Bygherre/ordregiver: Aarhus Kommune

Status: maj, 2016 skitsefoslag. Udførelse indtil ca. 2030

Areal: 50.000 M²

I dag bliver over 90 % i Aarhus Kommune kremerede, hvilket har ændret Nordre Kirkegårds karakter fra en fuldt belagt kirkegård til et åbent, grønt parkområde med græsplæner, fritstående træer og enkelte, hækomkransede gravsteder.

Desuden har der i de seneste år været et stigende efterspørgsel på mere naturnære gravsteder og skovkirkegårde, der er uden hække og kultiverede planter med et mere vildtvokset udtryk.

Dette er baggrunden for at Århus Kommune har besluttet at omdanne en del af Nordre Kirkegård til Skovkirkegård.

Forslaget er en skov med en cirkulær lysning i midten. Beplantningen i kanten ud mod byen forstærkes, så området udefra vil fremstå frodigt, som et skovbryn.

Fra kirkegårdens indgange vil man gå gennem skoven og ind i skovens cirkulære lysning.

Den cirkulære form er enkel og universel og vil danne et stærkt og overskueligt rum. Området er visuelt afskåret fra byen, så de varierende træer, frodig vegetation og himlen bliver den primære oplevelse.

Kirkegårdens bund er med en vildtvoksende, varierende vegetation. Gravstenene kan stå i vegetationen, og der kan være mindre afdelinger i skoven eller omkring et særligt træ.

Gravstedernes placering og organisering kan således tilpasses kirkegårdens enkelte steder, og samtidig er der plads til den fortsatte udvikling af gravsteder og delområder.