Projekt: Nykøbing Mors – torve, gader og pladser i byens centrum

Bygherre/ordregiver: Morsø kommune

Ingeniør: Rambøll

Kunstner: Hein Heinsen (han var valgt inden konkurrencen)

Status: Realiseret 2010-2011

Areal: 6000 m²

Anlægssum landskab: 6.4 mio. DKK (støttes af Realdania)

Projektet genskaber Algade-Nørregade som byens historiske hovedforløb, hvortil byens pladser kobler sig. Forslaget samler de to torve med chausséstensbelægninger, der spænder fra facade til facade. Belægningen bliver byens gennemgående gulv og vil opleves som et tæppe, der skifter i intensitet og farve i områder med særlig betydning. Således kommer Rådhustorvet igen til at indtage sin vigtige plads i byens forløb, og Støberitorvet bliver en ny og vægtig plads i byen.

I forslaget genskabes Rådhustorvets runde fontæne, og Hein Heinsens nye mindeskulptur for Frode Jakobsen får medspil fra belægningens lyse sten, der som en tåge af gnister, skubber til skulpturens monumentalitet. Mindesten og statue genplaceres, så disse, sammen med fontæne og skulptur, bliver byrummenes medspillere og pejlemærker.   Projektet arbejder med støbejernsdetaljer, bl.a. som trapper og ramper ved indgangen til biblioteket, hvilket er med til at understrege områdets særlige fortid som jernstøberi.

Med lunde af højstammede træer og stilfærdig møblering, så understreger Rådhustorvet og Støberitorvet byen som grøn og venlig.