Bygherre/ordregiver: Odense Kommune

Bygningsarkitekt: Henning Larsen Architets

Ingeniør: Rambøll

Entreprenør: Hansson & Knudsen A/S, Per Aarsleff A/S

Status: Realiseret 2007

Areal: 13.000 m2

Anlægssum: 60 mio. DKK

Odense Havn er i gang med en større omdannelse fra industrihavn til bolig- og erhvervsområde. I den forbindelse forestod Schønherr de offentlige arealer på udbygningen af den ene pier. Projektet på Odense Havn omfatter veje, kanaler, kajfronter, fortove, promenader, pladser, anløbsbroer, aptering der skaber sammenhæng mellem havnens mange nye forskelligartede byggerier.

Hovedgrebet i projektet på Odense Havn er en gennemtænkt og innovativ brug af materialer, der tager udgangspunkt i en støbejernshammer, der kanter samtlige kajfronter. Belægningerne udføres i insitustøbt beton med en varieret udførelse af fuger samt kostning af overflade. Derved opnås en differentiering mellem vej, fortov og promenade.

Felter af genbrugte brosten fra havnen, kantet med stål, skaber afveksling og markerer parkeringsarealer. Langs vandet er der forskellige muligheder for at komme tæt på vandet i form af anløbsbroer for mindre både og en plads foran den gamle Toldbod, der kan bruges som tribune for en kommende flydescene. Desuden er der et trædæk, som strækker sig ud i havnebassinet fra den nærtliggende Odense Havneplads.