Bygherre: Odense Kommune

Arkitekt: Henning Larsens Tegnestue

Ingeniør: Rambøll

Entreprenør: KPC Byg

Status: Realiseret 2004-2006

Areal: 11.000 m²

Anlægssum: 30 mio. DKK

Gennem de seneste år har Odense Havn gennemgået en større konvertering fra industrihavn til kultur, rekreativ, bolig- og erhvervsområde. I den forbindelse har Odense fået en ny havneplads.

Odense Havneplads er det centrale offentlige rum, i den nye bydel og fungere som et funktionelt og identitetsmæssig samlingspunkt.

Samtidig er det hele Odenses største plads og med sine rekreative tilbud, er den med til at trække liv og aktivitet fra Odense midtby, ned til de tidligere havneområder.

Pladsen er formgivet til at varetage mange divergerende funktioner og det er muligt at afholde mange forskellige events såsom markeder, teaterforestillinger, koncerter, caféservering og danse tourneringer. Endvidere er pladsen formgivet så det er udfordrende at indbydende at udfolde sig fysisk, både på rulleskøjter, med basketballspil hockey og leg.