Projekt: Ølsted Bakker – 7 små klimalandsbyer nord for Aarhus

Bygherre/ordregiver: Morten Thøgersen Invest

Ydelser: Helhedsplan

Øvrige samarbejdspartnere: Territorium

Status: Arealudviklingsprojekt

Areal:  43 ha, plads til 3-4.000 borgere

 

Opgaven og stedet – nyt udviklingsområde i Ølsted
Nord for Aarhus ligger Ølsted landsby omringet af bølgende marker. I forbindelse med stadig større behov for boliger i området, har Schønherr i samarbejde med Territorium, udarbejdet en helhedsplan for byudvikling i Ølsted. Ønsket er, at Ølsted vokser med et nyt udviklingsområde, som rummer nye boliger og erhverv – en moderne landsby med rødder i naturen og den lokale landsbykultur. Ølsted Bakker skal dermed understøtte udviklingen af den nye by ved Lisbjerg, som en central by i det nordlige Aarhus.

Løsningen
Projektet Ølsted Bakker tager udgangspunkt i det eksisterende bølgende landskab og landsbyskalaen. Igennem en analytisk omhyggelighed bearbejdes stedet ud fra et bæredygtigt perspektiv, hvor både sociale, økonomiske, tekniske og miljømæssige faktorer indarbejdes som en del af planlægningen for det nye Ølsted Bakker.

Det bølgende landskab
Med afsæt i terrænet, placeres bebyggelserne på højdepunkterne i landskabet, så der i lavpunkterne er plads til en blå og grønne korridorer for regnvandsopsamling og biodiversitet – Ølsted Bakker vil blive et af Aarhus Kommunes største LAR landskaber. Med placeringen bevares det unikke, bølgende landskab, og en mere bæredygtig tilgang til jordhåndtering og stedets ressourcer sikres. Nye rekreative ruter, ny skovrejsning og arealer til dyrehold giver stedet en landsbyidentitet, og byder naturen helt ind mellem husene.

Bæredygtig byudvikling
Fremtidens Ølsted Bakker skal samtidig spille positivt ind i etableringen af nogle af de offentlige faciliteter som en bæredygtig byudvikling kræver. Nye institutioner, plejecenter og dagligvarebutikker kan bidrage til alle livets faser – ikke bare for Ølsteds beboere, men også for de omkringliggende byer og udviklingsområder.

Nye landsbyklynger
Bebyggelsens størrelse og infrastruktur tager afsæt i den eksisterende Ølsted by og disponeres i klynger, der sørger for, at Ølsted landsby bevarer sin karakter som en by i det store landskab. De nye, små landsbyklynger bearbejdes med stor variation i klyngetyper således, at der tilbydes så mange forskellige typer boliger som muligt, og der sikres gode boligforhold for alle. Ønsket er, at det nye Ølsted Bakker skal bidrage til bæredygtige fællesskaber på tværs af alder, køn og livsstatus, og bebyggelsen indrettes med plads til store fællesskaber – men også til privatlivet.

”Det er vores vurdering, at projektet er helt unikt og rammer målgruppernes behov. Beboerne får mulighed for at have deres eget og nyde de mange privileger ved fællesskabet. Der er en enorm efterspørgsel efter boliger, som tilbyder beboerne en blanding af sociale og private rammer, i omgivelser med masser af natur i nærområdet.”

Danbolig, vurdering af projektets tilgang til landsbyudvikling