Projekt: PIECES – fremtidens belægningssystem i genanvendt beton

Samarbejdspartnere: IBF og Kredsløb ( tidl. AffaldVarme Aarhus)

Design med genanvendelse i centrum
Den nye, bæredygtige betonflise lægger ikke skjul på, at den er produceret af genanvendte materialer – tværtimod er det flisens styrke, og det genanvendt sten-materiale træder tydeligt frem i flisens struktur og design. Flisens varierende overflader består af en kostet og en glat overflade, samt en hel nyudviklet overflade med et synligt genbrugstilslag. Det har netop været vigtigt at udvikle en helt ny overflade, så flisens genbrugstilslag er synligt fra start og dermed bidrager aktivt til en bæredygtig fortælling. Med brug af denne løsning sender kunden dermed et klart signal om, at de tænker kli­mahensyn ind i deres valg af belægning.

 

”Fliserne er udformet med inspiration i naturens geometriske former, men når de lægges, danner de en levende og retningsløs flade, modsat almindelige firkantede fliser”

Rikke Juul Gram, partner og kreativ direktør hos Schønherr

 

 

 

 

‘Smuk fornuft’
Flisen er designet med udgangspunkt i Schønherrs tilgang ’smuk fornuft’, hvor den fornuftige bæredygtighed balanceres med æstetisk og skønhed i en enkel formgivning, der tager sin inspiration i naturens former.


SmallPIECES og BigPIECES
Det bæredygtige betonflisesystem produceres i to størrelser: smallPIECES og bigPIECES. De små fliser, smallPIECES, understøtter de skæve vinkler i bigPIECES, og tilsammen udgør de en robust se­rie, der kan tilpasses et hvilket som helst sted. De sekskantede fliser er selv-låsende.


Et bæredygtigt partnerskab
Flisen er udviklet i et frugtbart samarbejde med Kredsløb (tidl. AffaldVarme Aarhus), der leverer betonaffald af professionel kvalitet, og IBF der er producent og kvalitetsgarant med mange års erfaring. Via sine genbrugsstationer indsamler Kredsløb aarhusianernes 20.000 tons brugte betonaffald i en ren fraktion, og borgerne giver dermed deres bidrag til den nye, bæredygtige flise. IBF bearbejder det hele og sætter det i produktion, så danskerne kan få genanvendelse under fødderne. Samarbejdet er dermed et eksempel på, at der kan komme stærke part­nerskaber ud af at tænke bæredyg­tigt.

 

”Det er en rigtig god historie for os, at vores kunder kan vide, at de bidrager til et mere bæredygtigt samfund, hvor deres affald rent fak­tisk direkte indgår i et nyt produkt. Det er også et element i vores bud­skab om, at man skal tage ansvar – også for sit affald – som skal sor­teres og afleveres på genbrugsplad­serne.”

Benny Stjernholm, leder for genbrugsstationerne i Aar­hus Kommune

 

”Med denne nye flise, som er en del af den aktuelle upcycling-tan­kegang, erstatter vi et jomfrueligt materiale med genbrugsmateriale direkte i produktet. Desuden er vi geografisk tæt på AffaldVarme Aar­hus’ genbrugspladser,
så der ikke bliver tale om et stort transportbe­hov for leverancen af ’råstoffer’.”

Esben Mølgaard, produktchef hos IBF