Bygherre/ordregiver: Aarhus Festuge

Ingeniør: Niras

Entreprenør: Per Malmos, Th-Gruppen, HUJ, Johs. Sørensen og Sønner, Vietz

Pris: Stadsarkitektens særpris 2014

Status: Midlertidig byrum 29.08.2014 – 07.09-2014

Udeareal: 3200 m²

Anlægssum landskab: 2.200.000 DKK

Festugens byrumsprojekter tager ofte udgangspunkt i lokale problemstillinger med det formål, at undersøge og afprøve midlertidige tiltag, der evt. på sigt kan blive til permanente løsninger til gavn for byen. I 2014 havde Festugen fokus på Banegårdspladsen, med udgangspunkt i nogle af de løsningsforslag som den lokale trafikplan 2020 anviser i forhold til at løse aktuelle og kommende trafikale udfordringer i Aarhus midtby. Helt konkret er et af punkterne i kommunens trafikplan, at begrænse biltrafikken gennem den sydlige del af city. Dette skete ved at lukke Banegårdspladsen for den gennemkørende biltrafik.

Idéen har været at betragte Banegårdspladsen som én sammenhængende plads, hvis udstrækning er defineret af de omgivende bygninger. At udjævne terrænforskelle skabt ud fra infrastrukturelle hensyn og at iklæde byrummets gulv og inventar en ensartet overflade, for derved at rense det for al unødvendig ”støj”.

Idéen har dermed også været at skabe et nyt billede, der vender opmærksomheden på pladsen fra kanten til centeret. At skabe et bedre flow for rejsende til byens kulturelle nervebaner og vende blikket fra det kommercielle til den mere kulturelle del af byen. Foruden, med afsæt i det formmæssige sprog fra Bauhausskolen, at lade fladen og elementerne skabe fysisk indbydende former, og at iscenesætte rummet poetisk og ikke kun som logistik infrastruktur. Igennem en transformation at byrummets gulv og inventar til flader og objekter arbejdes med en ny stedsans i byen.