Bygherre/ordregiver: Brødremeningheden i Christiansfeld og Christiansfeld Kommune

Ingeniør: Hasserisgaard Ingeniørkontor

Status: Realiseret 2006

Areal: 2.500 m2

Anlægssum: 3.3 mio. DKK

Andre involverede parter i projektet er: Fonden Realdania og Byfornyelse Danmark

Projektet omhandler renovering af det centrale torv i den gamle bydel fra en nedslidt asfalteret parkeringsplads til et attraktvt uderum for byens borgere.

Den nye belægning på Prætoriustorvet tager udgangspunkt i de knoldebro og pigstensbelægninger, der er meget karakteristisk for de øvrige belægninger i det centrale Christiansfeld.

Torvet får ”væg til væg tæppe” i knoldebro med indlagte ganglinier langs facader i bordursten. For at stramme rummet op plantes to grupper af lind, der beskæres til præcise ”kasser”. Under den ene trægruppe er der parkering og under den anden mulighed for udeservering for Brødremenighedens hotel. Midt på torvet står ”byens træ”, et Tulipantræ, i et hævet plantebed.