Projekt: Psykiatrien i Trondhjem – Nyt sikkerhedsbyggeri med landskabet som baggrund

Bygherre/ordregiver: St. Olav hospital / Sykehusbygg

Rolle: Underrådgiver

Ydelser: skitsering, projektering og myndighedsbehandling

Samarbejdspartnere: Karlsson Arkitekter Aps, Ratio Arkitekter A/S, COWI Norge

Entreprenør: NCC Norge

Status: Realiseret 2018-2021, indviet efterår 2021

Areal: 7.400 m²

Nytt Sikkerhetsbygg er en ny sikret psykiatri, i tilknytning til det eksisterende psykiatriske sygehus på Østmarka i Trondheim. Nytt Sikkerhetsbygg indskriver sig både i det historiske herregårdslandskab med park- og allétræer, og ud mod Trondheimfjorden, griber det og inddrager vandet, det bølgede landskab og den omkringliggende skov.


Det naturlige terræn aktiverer bygningens forskellige funktioner
Psykiatrien er placeret i dette landskab, hvor det naturlige terrænfald bruges med fordel, til at inddele og aktivere bygningens forskellige funktioner. Hovedadkomst, kontor- og administration, varemodtagelse, ambulancemodtagelse og personale- og besøgsindgang vender ud mod parken, fordelt over to etager. Sengeafsnit og behandling er orienteret, så de har kontakt til det store landskab og skoven mod nord og vest, hvorved naturen får mulighed for at blive trukket helt med ind til de tilknyttede udearealer.


Trygge og lettilgængelige gårdhaver
En række lukkede gårdhaver i forbindelse med sengeafsnittene og behandlingsfaciliteterne, giver patienterne mulighed for trygge og lettilgængelige udeophold i hverdagen. Gårdhaverne varierer i størrelse fra mindre, let overskuelige, primært forbeholdt en enkelt patient ad gangen, til større, hvor der er mulighed for idræt og andre rekreative aktiviteter. Indretningen af gårdhaverne afspejler patienternes skiftende behov – for eksempel i forbindelse med aktivitetsbygningen etableres der arealer for ski- og cykelworkshops. Ligeledes er beplantningen også afstemt brugen af uderummene, så de byder på forskellige sanseoplevelser og muligheder for ophold.

 

Sikring af udearealerne
Skiringsniveauet for Nytt Sikkerhetsbygg er det højeste inden for psykiatrien. Rundt om de udearealer, der vender ud mod det omkringliggende landskab og som patienterne har adgang til, etableres et sikkerhedshegn. Hegnet er den fysiske afgrænsning for patienterne, men en anden vigtig funktion er, at det også er med til at sikre mod indkig fra omgivelserne. Et lavere ’afvisningshegn’ udgør et ekstra sikringslag uden om næsten hele bygningen og udearealerne. Hegnene integreres i landskabet, så den visuelle påvirkning minimeres og oplevelsen af naturen kan forsætte fra udearealerne og sengeafsnittene og ud mod skoven.

Grundens dramatisk skrånende og bølgede terræn udgør, sammen med det omfavnende skovbryn mod fjorden, stedets særegne landskabelige træk. Landskabsprojektet bevarer og fremhæver disse landskabelige hovedtræk, og gør dem til en aktiv del af den helende psykiatri.

– Uddrag fra projektmaterialet