Projekt: Psykiatrisygehuset i Slagelse – Landskabsintegreret sikring og grønne rum til patienterne

Bygherre/ordregiver: Region Sjælland, Kuben Management, Koncern byg

Bygningsarkitekt: Vilhelm Lauritzen Arkitekter, Karlsson Arkitekter

Ingeniør: NNE Pharmaplan, CENERGIA, Moe og Brødsgård

Kunstnerisk udsmykning: Malene Landgreen

Status: Realiseret 2015

Udeareal: I alt 111.000 m² fordelt på: Forplads 2.000m², gårdhaver 13.000 m², parkeringsplads 11.000 m², bypark 85.000 m². Desuden Fælledvej (tidligere Stadionvej) 6500 m2

Anlægssum landskab: 40 mio. DKK

Som en del af det psykiatriske sygehus opføres en ny sikringsafdeling, som skal huse de funktioner, der ligger i den nuværende Sikring i Nykøbing. Sikringen er en landsdækkende afdeling for de farligste psykotiske patienter i Danmark. Byggeriet har fængselsmæssig sikkerhed udadtil, og indadtil den nyeste standard for psykiatriske byggerier.

Bygningen rummer tre patientafsnit, som alle har fælles gårdhaver, aktivitetshaver og skærmede haver til særlige patienter. Dertil kommer en idrætshave og en række indre haver til brug for besøgende og personale. Haverne anlægges med fokus på oplevelsesværdier og sikkerhed. Sikringen er omkranset af både en indre og ydre perimetersikring, og desuden skabes rambuksikring og overvåget adgangsarealer.

Med sin placering på kanten af den grønne rekreative kile, knytter det ny Psykiatriske Sygehus sig både på det store landskab og på de lokale bymæssige omgivelser. Den grønne kile strækker sig fra Slagelse Bymidte og til Slagelse Lystskov øst for motorvejen, og giver byen kontakt til det store landskab og naturen.

Som et helt særligt aktiv og karakteristika for Slagelse Sygehus Campus, kan den grønne rekreative kile omdannes til en rumligt sammenhængende bypark – med reference til Fælledparken i København. Ved at nedbryde anlæggets eksisterende skel og læhegn, og i stedet arbejde med en indrammende beplantning, der kan skabe og fastholde et varieret rumforløb, kan et sammenhængende rum- og parkforløb skabes.

Det ny Psykiatrisk Sygehus ligger beskyttet i landskabet, som former sig blødt og omsluttende omkring huset. Der arbejdes med et bakket landskab, der gives et skulpturelt, præcist udtryk, og som møder den grønne kile og byen med grønne bakker, en sø og åbne offentlige stiforbindelser. Bakkerne står græsklædte med lunde og enkeltstående træer. På særlige steder i parken skabes mulighed for ophold og aktiviteter som leg, motion og ophold i sansehaven.

I forlængelse af de grønne græsklædte bakker, etableres en stor sammenhængende grøn tagflade.

Det er tanken, at der i sygehuset etableres en hel verden af forskellige gårdhaver, som dog vil have et indbyrdes slægtskab i kraft af funktion og placering i forhold til husets funktioner. Det indre landskab er opdelt i grønne kiler og aktivitetshaver, som er sammenhængende landskabsrum, der tilbyder rekreative aktiviteter samt små haver, som er mindre intime gårdhaverum. Ligeledes er der stillehaver, som indrettes med særlig henblik på at skabe ro, som kombineres med en oplevelsesrigdom ved udkig fra værelset, og på de sanseoplevelser, der kan skabes ved bevægelse, lyde og lugte.

Projektet arbejder bevidst med fokus på evidensbaseret design og den nyeste forskning, der påviser positive sammenhæng mellem landskabelige elementer, helende haver og rekreation.

 

“For psykiatriske patienter er det vigtigt at kunne følge med i døgnets og årstidernes skiften. Det kan hjælpe patienter til at komme hurtigere og bedre igennem deres forløb. Psykiatrisygehuset spiller sammen med det omkringliggende landskab, og med store glaspartier, både i fælles arealerne og på patientstuerne, bliver naturen og de mange små oaser inviteret indenfor og bliver en del af patienter, pårørende og medarbejderes hverdag.
Det er en daglig fornøjelse at gå gennem parken eller sætte sig i en af de mange forskellige haver, og opleve hvordan de udvikler sig. Hver gang har planter, dufte og dyreliv ændret sig.”

– Søren Bredkjær, Vicedirektør for Psykiatrien Region Sjælland