Bygherre/ordregiver: Femern Bælt – Sund og Bælt

Bygningsarkitekt: Schønherr

Ingeniør: Rambøll

Ydelser: Skitseprojekt, projektforslag, indput til hoved og udbudsprojekt

Status: Igangværende

Bebygget areal: 220 M²

Samlet anlægssum: 20 mio. DKK (bygning og teknik)

Pumpestation Strandholm er placeret ca. 300 meter fra det nuværende dige øst for Rødbyhavn.

Pumpestationen består af tre hovedfunktioner; filtrering, pumpning og tryktårn. Anlæggets funktionsløsning er udtrykt i bygningens tre komponenter; Grødegården, Pumpehallen og Tryktårnet, der står i materialer der understøtter deres funktion. Pumpehallen udføres i rødlig tegl, som den oprindelige pumpestation der skal nedlægges i forbindelse med Femern forbindelsen. Tryktårnet udføres i støbt beton og grødegården består af lette stålkonstruktioner, der sikrer transparens omkring anlægget og processen.

Adgangen til bygningen for det tekniske personale foregår via en tilkørselsvej fra øst. Her er der adgang til afhentning af grøde (container), samt adgang for køretøjer til pumpehal og inspektionsluger
og risteanlæg.

Bygningen er først og fremmest et teknisk anlæg. Planløsning tillader imidlertid forbipasserende at opleve anlæggets teknik og funktion på tæt hold, uden at kompromittere kravet til personsikkerhed. Det er således muligt at passere gennem, og omkring, anlægget og kigge ind til såvel grødemekanikken og pumpehallen.

Materialerne jernbeton, tegl og galvaniseret stål, som alle er karakteriseret ved robusthed, lang levetid og minimalt vedligehold. Alle materialerne patinerer naturligt, og bliver smukkere med årene.

Bygværket vil fremstå markant i detflade landskab, og via materialeholdningen indgå i fin sammenhæng med sine omgivelser.