Projekt: Rådhustorvet i Vejle – en fornyet samlingsplads med vandkunst og genanvendt granit

Bygherre/ordregiver: Vejle Kommune

Øvrige samarbejdsparter: Jesper Rasmussen

Ydelse:Skitsering, projektering, input til hoved- og udbudsprojekt og tilsyn

Status: Indviet 2021

Areal: 1825 M²

Anlægssum: 8,5 mio. DKK

Rådhustovet i Vejle er byens historiske samlingsplads og udgangspunkt. Placeret på toppen af den lille ø, der udgør basen for Vejles middelalderstruktur, har torvet oprindeligt været knyttet til det Dominikanerkloster, der lå her i byens middelalder. Det rådhus, der nu indtager rummet, er byens 3. rådhus fra 1878.

Det er et torv, der rummer mange historier – store som små – og betyder noget for den enkelte borger i Vejle. Det er afgørende for byens videre udvikling, at Rådhustorvet også i fremtiden kan være ramme for Vejles mange begivenheder og traditioner, samt skabe god grobund for at nye initiativer kan opstå. Derfor skal torvet transformeres og bringes ind i en ny tid.

Det nye Rådhustorv skal foldes ud i sit fulde potentiale og spænde ud fra facade til facade. Torvet genetableres uden forhindringer: Ét samlende tæppe af granit skal sikre fri færdsel for bløde trafikanter på tværs af torvet og samtidig udgøre et solidt underlag for den gennemkørende biltrafik, der bidrager til bymidtens liv og handel. Dette nye tæppe består af genbrugte granitsten fra den eksisterende belægning og suppleres med nye. De gamle brosten er taget op og skåret til, så en mere tilgængelig flade tilvejebringes. Derudover genbruges sokkelsten fra én af Vejles ældste bygninger, der blev opdaget i forbindelse med nærværende transformation af torvet. Sokkelstenene etableres i den nye belægning, så de kan skabe en lille fortælling i den moderne by.

Centralt på torvet etableres et kunstværk integreret i belægningen af billedkunstner Jesper Rasmussen. Værket består af 3 aflange, lave spejlbassiner, der hver leder vandet ned til resonansbrønde, hvorved der generes dybe, rumlende lyde, som giver en forestilling om rummet under torvet. Installationen er udvalgt på baggrund af en kunstkonkurrence, hvor Schønherr har stået for konkurrenceprogrammet, og er efterfølgende blevet detailprojekteret i et nært samarbejde.

Torvet møbleres desuden af små grupper af træer og løst inventar. Den blide skråning vil invitere til ophold og løse stole kan flyttes rundt og stilles op efter behov og årstid. Udeservering vil fortsat være muligt på Rådhustorvet.

Den nye udformning af Rådhustorvet skal skabe de bedste vilkår for at rummet kan foldes ud som et demokratisk rum. Et rum, der kan tage imod de traditioner og nye tiltag byens borgere værdsætter, samtidig med at rummet kan tåle at stå tomt tilbage, når alle er gået hjem.

 

“Vi har fået omdannet byens centrale torv,
så der nu er plads til alt det, vi gerne vil være fælles om.
Det er smukt, fleksibelt og resilient –
det er lige sådan, det skal være i Vejle. Godt gået!

– Lisbet Wolters, Stadsarkitekt i Vejle