Bygherre/ordregiver: Esbjerg Kommune og Realdania

Ingeniør: Rambøll

Pris: Brolæggerprisen 2013

Status: Realiseret 2010-2013

Areal: 7.320 m²

Anlægssum: 40 mio. DKK

Den historiske bykerne i Ribe, med domkirken som monumentalt midtpunkt, hører til blandt Danmarks bedst bevarede historiske kulturmiljøer. Ribe Domkirkes placering lavt på Domkirkepladsen er en fortælling om tid og mennesker.

Forslaget formidler og udnytter kulturlagenes historie på en måde, så byen og kirken opleves som en helhed.

Projektets greb gør rummet umiddelbart tilgængeligt – formet som én sammenhængende flade. Kirkens sokkel bliver synlig allerede inden, at man træder ud i pladsrummet. Dermed kommer kirken til at stå på en plads og ikke i et hul.

Belægningen på Ribe Domkirkeplads spænder fra facade til facade og giver rummet sin egen identitet. Terrænbearbejdningen og belægningens skala tydeliggør den historiske og nutidige sammenhæng mellem kirke og by.

Ved at placere trægrupper på hævede plinte, der samtidig fungerer som siddemuligheder, ledes den daglige trafik over pladsen, uden at pladsrummet mister sin helhed.

Belægningen er sat i afrettede skærver, der leder afvanding gennem belægningen. 1000-1500 års kulturlag under pladsen kræver, at jorden holdes tilstrækkelig fugtig, så fuger er udført med dobbelt bredde ift. normen, da indtørring af kulturlagene vil skabe risiko for sætningsforøgelse.

 

“Domkirkepladsen har roen ved at være et centrum, men rummer på samme tid det splittende. Det splittende som det horisontale, som tiden og som det, der integrerer sig mod byen, men på samme tid repræsenterer det vertikale stedet og dets ro.”

– Bente Bramming, Teolog og kunsthistoriker