Projekt: Ribe Katedralskole – ny forplads og integreret kunst

Bygherre/ordregiver: Ribe Katedralskole

Ingeniør: Ingeniørgruppen Varde A/S

Kunstnerisk udsmykning: Laila Westergaard

Status: Realiseret 2013-2015

Areal: 2200 M²

Anlægssum landskab: 4.2 mio. DKK

Ribe Katedralskole er en del af Ribe – både før og nu. Her møder man det, der helt enkelt kan beskrives som ånd. Et sted hvor mennesker uddannes, og hvor horisonter udvides.

Overalt fonemmes den historiske klangbund som udgangspunkt for både restaurerede og nye bygninger af høj kvalitet.

Forslaget til en landskabsarkitektonisk bearbejdning søger at leve op til dette.

Skolegården
Skolegården opbygges over en enkel geometrisk form, en rektangulær flade, der opfanger de forskellige bygningskroppes udtryk og skaber ro.

Rektanglet bliver en midte, en velkomst, en daglig passage, et mødested, en festplads – et særligt sted, hvor en kunstnerisk bearbejdning virker naturlig. En kunstnerisk bearbejdning, der understreger dette steds særlige karakter, og samtidig muliggør de ønskede funktioner.

De 10 lindetræer udskiftes og placeres i to rækker. Hermed præsenteres hovedindgangen bedre, og synsforholdene ved translokationen forbedres.

Brostensbelægningen langs bygningerne bevares, men omlægges så de skaber en ramme om rektanglet, og så flyttes flagstangen til en placering syd for hovedindgangen.

Haven
I haven ryddes det nuværende cykelskur og støttemur. Hermed åbnes området, og bygningerne træder frem.

Nye cykelskure mod syd er med til at danne en ramme for haverummet, hvor træer bevares og der plantes nyt, så den frodige havekarakter forstærkes. Alle belægninger i haven er chaussesten af samme type som de nuværende.

Der gives her mulighed for udeophold og aktiviteter til skolens elever.