Projekt: Rigsarkivets Have – en offentlig tilgængelig taghave ved Kalvebod Brygge

Bygherre/ordregiver: Slots- og Ejendomsstyrelsen

Bygningsarkitekt: PLH Arkitekter a/s

Ingeniør: Grontmij a/s

Entreprenør: E. Pihl og søn a/s

Status: Realiseret 2009

Udeareal: 9000 m2 heraf 7000 m2 tagterasse

Anlægssum landskab: 15 mio. DKK

Schønherr har, i forbindelse med opførelsen af det nye Rigsarkiv ved Kalvebod Brygge, udformet en 7.000 m2 stor offentlig-tilgængelig taghave som et byrum.

Den nye taghave ved Rigsarkivet udgør en del af det samlede og hævede gang- og cyklist-parkstrøg, som med tiden, skal forbinde Bernstorffsgade med Knippels Bro.

Med anvendelsen af specialjord, lag af nedknust tegl samt vandreservoirplader tilbageholdes regnvand således, at mængden, der ledes til afløb, reduceres eller forsinkes.

Med taghavens opbygning vurderes det, at der tilbageholdes i størrelsesordenen 60-70 % af nedbøren i området på årsbasis.

Udover at tilbageholde regnvand, og recirkulere det i et naturligt kredsløb, har projektet en positiv effekt på insekt- og dyrelivet i byen.

Som en del af det naturlige kredsløb, ophobes nedbøren i vækstlagene, som efterfølgende bruges af planterne. I denne proces fordampes vandet med en temperatursænkende effekt.

Sidst har de store tilplantede arealer en effekt på miljøet i form af, at de binder støvpartikler i luften og ved hjælp af fotosyntesen danner CO2.

 

“Vi har en portvinsklub, som foregår i taghaven. Så køber vi noget dejligt vin og mad og bruger et par timer deroppe. En af mine kollegaer bruger også taghaven til walk and talks. Så går de derop i stedet for at sidde på en stol overfor hinanden eller gå rundt herinde. Så er det bare dejligt at kunne komme ud og få lidt frisk luft til hovedet.”

– Jørgen Mikkelsen, Arkivar og seniorforsker på Rigsarkivet

“Jeg syntes det var glædeligt, da man tidligt i lokalplanen også havde tænkt sig at udnytte arealet hele vejen fra ”De grønne siloer” gennem Rigsarkivets nye magasinbygninger til Tivoli-hotelområdet, som en ny grøn oase i et kedeligt københavnsk kvarter. At hele det grønne strøg samtidig var tænkt som et offentligt parkanlæg, gjorde ikke glæden mindre.”

Per Reichgrüber, drifts- og sikringsansvarlig i Rigsarkivets bygninger på Kalvebod Brygge