Projekt: Rødbyhavn Waterfront Hotel – Destinationsudvikling med afsæt i infrastruktur og ny natur

Bygherre/ Ordregiver: Business Lolland Falster

Ydelser: Helhedsplan og skitsering

Status: Skitseforslag afleveret 2019

Areal: Hotel: 6.000 m², Landskab 40.000 m²

På kanten af det lollandske dige og for foden af danmarkshistoriens største anlægsprojekt, Femern Bælt, har vi udviklet et hotelkoncept, der skal være med til at understøtte en bæredygtig egnsudvikling. Hotellet opføres i lokale, genbrugte materialer fra Lolland-Falster og skal fyldes med lokale råvarer og produkter. På den måde kan projektet samle lokalsamfundet og skabe arbejdspladser på både kort og lang sigt.

Stedet og de lollandske diger
Vi er gået til opgaven med en vision om at skabe et byggeri på stedets præmisser og med afsæt i naturens kræfter og påvirkning på landskab og miljø. Byggeriet tager derfor sit afsæt i stedets naturkarakterer og dige-strukturernes kulturhistoriske betydning for Lolland.

Formmæssigt har vi placeret hotellet på et dige, der udover at beskytte byggeriet ved stormflod også indeholder parkering og tekniske installationer. Fra diget rejser hotellet sig i op til seks etager i en vinklet profil, der skaber samhørighed med de omgivende dige-strukturer og placerer hotellet med tyngde i landskabet. De nederste etager indrettes med 200 værelser – og i etagerne herover placeres hotelfunktioner som restaurant, konference-faciliteter og wellness.

Rundt om diget skaber vi bassiner for regnvandsopsamling og rensning af såkaldt gråt vand. Ved hjælp af hævede stistrukturer, der giver gæster og turister forbindelse fra hotellet til kystlinjen og Rødbyhavn, skabes sammenhæng mellem diger og bassiner. Hotellet bliver herved et fikspunkt i landskabet og et forbindelsespunkt for den stigende oplevelsesøkonomi, som området langs den lollandske sydkyst oplever.

Bæredygtige materialer og 0-energi byggeri
Det har fra start været bygherrens ambition af skabe et 0-energi hotel, som arbejder med vandet, der strømmer til grunden fra havet og baglandet. Hotellet skal bygges af clt-træmoduler og optimeres til at kunne udføres som prefab-byggeri, hvilket sikrer minimal påvirkning af natur og optimering af processen omkring bæredygtighed i udførelsen af byggeriet.