Projekt: Rosens Plads på Samsø – en lille rådhusplads med kunsten i centrum

Bygherre/ordregiver: Samsø Kommune

Ingeniør: Moe & Brødsgaard

Entreprenør: Brdr. Kjeldahl v. Brian Gommesen,

Underentreprenør, Anlægsgartner Kim Schak.

Kunstner: Leif Kath

Status: Realiseret 2009-2011

Areal: 1000 m²

Anlægssum: 2.7 mio. DKK

Anton Rosens Plads er Samsøs nye rådhusplads. Arkitekten Anton Rosens hus, der danner baggrund for Rosens Plads, er nyrenoveret og skal i fremtiden danne ramme om Samsø Kommunes repræsentative opgaver.

Granitbelægningens mønster er, sammen med vandkunsten, pladsens attraktion. Mønstret er udarbejdet på baggrund af et forlæg fra billedkunstneren Leif Kath og inspireret af det Samsøske marklandskab.

Rosens Plads afgrænses på to sider af lindestammehække, der præcist tegner pladsen i forhold til omgivelserne.