Bygherre/ordregiver: Silkeborg Kommune, Silkeborg Museum og Skov- og Naturstyrelsen

Ingeniør: Broconsult og Søren Jensen rådgivende ingeniører

Entreprenør: Entreprenørgården, Silkeborg, Kaj Bech A/S

Status: Realiseret 2010

Areal: 9000 m²

Anlægssum landskab: 2.4 mio. DKK

Silkeborg Slot og Borggårdsholmen ligger centralt i Silkeborg mellem den nye bydel ’Papirfabrikken’ og Silkeborg Langsø. Historisk har placeringen været strategisk vigtig for handel, fiskeri og transport i regionen, og Silkeborg Slot er grundlaget for Silkeborg by. I dag er ingen bygninger synlige, og området er et tæt og ufremkommeligt krat.

Landskabsprojektets formål er at synliggøre slottet, Borggårdsholmen og forbindelsen med søen. Det opnås ved at rydde en stor del beplantning, så bygningernes omfang og søens nærhed kan fornemmes.

Fundamenterne af Silkeborg Slot, gården på Borggårdsholmen og det ældste forsvarstårn markeres af græsvolde, og da Silkeborg Slot ligger på en ø, så er etableringen af en træbro mellem borggård og slot en vigtig del af projektet.

Projektet er en formidling af sammenhængen mellem et steds historie og landskabelige forudsætninger, og det har været vigtigt lave en nænsom bearbejdning, der har sin hensynstagen i stedets historie, stemning og materialer.