Projekt: Skagen Fyr – fornyet sammenhæng mellem bygning og landskab

Bygherre/ordregiver: Realdania Byg

Bygningsarkitekt: Elgaard Architecture A/S

Ydelser: Programmering, Skitsering, myndighedsprojekt, lokalplan, projektering, udbud, tilsyn

Status: I udbud

Areal: 10.000 M²

Anlægssum landskab: 1.6 mio. DKK

Skagen Fyr har en unik og betydningsbærende historie og placering i Danmark. Grenen har været pejlemærke for fugle, mennesker og skibe i mands minde, og er det fortsat. Skagen Fyr skal nu omdannes til et center for fugleobservation og fugletræk, hvor viden om fugle udforskes og formidles. Selve fyranlægget skal bevares som en del af den bebyggede kulturarv i form af en gennemgribende restaurering af bygningerne.

Landskabet har en afgørende betydning for oplevelsen af fyret. Den storståede, barske natur er et vilkår og en smuk kontrast til fyranlæggets arkitektur, og det er væsentligt at denne kontrast bevares.

Landskabsprojektet omkring Skagen Fyr tager udgangspunkt i dette, og hensigten er at opnå den bedst mulige sammenhæng og gensidig respekt mellem bygninger og landskab.

Det opnås ved at flytte ankomsten og parkeringspladsen, så der skabes en bedre, integreret og korrekt ankomst til bygningskomplekset. Ved at flytte ankomsten understreges det stærke møde mellem fyr og landskab.

Øvrige tiltag er et generelt løft i bygningernes nære omgivelser herunder et nyt granitbelagt gårdrum til ophold, mødested og udendørs udstillinger.

 

 

“Her har jeg faktisk en historie, som i sin tid betød ganske meget for de stakkels mennesker, det handlede om – men som fik en ganske anden tilværelse takket være Det Graa Fyr.

Under 1. verdenskrig var damperen ”Igotz Mendi” på vej op gennem Nordsøen og ind i Skagerak med flygtninge. Den var kommet mellem Højen Fyr og Skagen Fyr. Den fungerende kaptajn så Skagen Fyr og gav samtidig styrmanden ordren: ”hårdt til styrbord ” og fuld kraft fremad! Kaptajnen vidste godt, hvor han var, det fortalte Skagen Fyr ham.

Igotz Mendi gik direkte ind mod Nordstrand, redningsbåden var klar og samtlige flygtninge fandt et hjem i Skagen.”


Poul Nedergaard Jensen, Arkitekt og bestyrelsesmedlem i Forening By & Land i Skagen

 

 

“Tidligere, da parkeringspladsen var foran Fyret, ragede turistbusser og autocampers op i landskabet. Det er et meget bedre anlæg, som det fremstår nu i landskabet. Fyret står uden forstyrrende elementer foran, og parkeringspladsen ligger mere skjult i terrænet. Det oprindelige karske klithedelandskab fremstår nu rent og flot mod fyret.”

– Jacob Funder,Fuglecenterleder, Skagen Grå Fyr – Center for trækfugle Naturstyrelsen