Bygherre/ordregiver: Aarhus Festuge / Magistrats-afdelingen for Børn og Unge

Anlægsgartner: Per Malmos

Status: Realiseret 2010

Pris: Landskabsprisen 2011

Areal: 1500 m2

Anlægssum: 1 mio. DKK

Verdens mest påtrængende naboskab er det mellem natur og kultur.
Man kan ikke løbe fra det ene, og vælge det andet, uden at gå til grunde.
Naturen er vores lunger, ligesom byen er vores hjertekammer.

Vores drøm er at lade de 2 komme hinanden tættere midt i byens billede.Hvad nu, hvis et stykke natur invaderer ét af byens mest urbane og historiefyldte rum? Hvad nu, hvis den lægger sig lige der midt i det hele, hvor vi plejer at mødes, passere og iagttage hinanden?

På Store Torv har vi ladet hundredvis af store træer indtage rummet, omslutte Vanddragen, voksende på en bølgende bund af mos og græsser. Rummet er midlertidigt fyldt ud med nye dufte, farver og lyde.

Muligheden opstår for at se byen og naturen i en ny og anderledes konstellation, hvor naboskabet for alvor udfordrer byen som en grøn rumlighed.

Mellem træer og græsklædte bakker udfoldes nye rumlige potentialer, hvor skoven opfordrer til leg, refleksion, afbræk, oplevelse – og når mørket falder på: natteskovens mystik.

Her i det grønne kan nye møder opstå, og nye relationer til både by, natur og mennesker dannes.

Vanddragen ’restaureres’, så den indhylles i vanddamp og tåger, sådan som den oprindeligt er tænkt.

Projektet er vildt som naturen, men også kulturelt gennemtænkt og tilpasset storbyens virkelighed.

Det store midlertidige træ-projekt på Store Torv er en mægtig påmindelse om, at vi midt i den mest pulserende kultur er nødt til at forene os med, og forholde os til, naturen. Oven i købet er det en påmindelse, der ikke er karakteriseret ved pligt eller afsavn, eller andet af det kedsommelige, som ofte kendetegner alliancer, der ikke er udsprunget af det frie valg.

Store Torv er med projektets gennemførelse et mægtigt argument for Århus som en grøn by, og det er sagt med en kraft, der skaber opmærksomhed og tiltrækker folk langt uden for Ringgaden og landets grænser.

Efter festugen vandrer træerne videre ud i byen og plantes permanent i daginstitutionerne, til glæde for børn og voksne.
Det bedste naboskab er integration!