Projekt: Struer Havn – Stormflodssikring, byhængsel og urbant mødested

Bygherre/ordregiver: Struer Kommune

Bygherrerådgivere: COWI

Ingeniør: Viggo Madsen

Øvrige samarbejdsparter: Realdania

Entreprenør: M. J. Ericsson

Status: Realiseret 2018

Areal: 9.000 m²

Samlet anlægssum: 18.5 mio. DKK

Opgaven
Formålet med Struer Havn + By er at genskabe en stærk forbindelse mellem Struer bymidte og de smukke havnearealer – der i alt for høj grad har levet deres eget liv, uafhængigt af byen. Med en stormflodssikring, der visuelt kobler sig den række markante buer, der bærer jernbanen gennem byen, kontrollerer vi gennem projektets formgivning vandets adgang til byen, samtidig med at vi genskaber byens forbindelse til fjorden. I en kombination af tre lave kanter placeret mellem Brobuerne og havnen og en flytbar barriere, skaber vi et sted, der fungerer som både stormflodssikring, byhængsel og opholdssted.

Stedet
I kraft af sin placering direkte ved Limfjorden er Struer en typisk kystby – med store potentialer og tilsvarende udfordringer i forhold klimaet.

Fremtidens forventede forøgelse af både stormfloder og skybrud truer byens centrum, der er afskåret fra havnen og fjorden af både mentale og fysiske barrierer – men den er ikke afskåret fra vandets indtrængen. Projektet spænder fra gågaden og helt ned til havnen.

Løsningen
Byens Plads ved havnen er og var Struers vigtigste plads og naturlige mødested. Imidlertid havde den langsomt mistet sin betydning for byen. Jernbanens barriere og havnens tab af arbejdspladser havde i forening presset alt byliv væk fra vandet. Projektet her genskaber pladsens centrale funktion som hængsel mellem havn og by og lader livet flyde som vand ad forskellige veje igennem banebroens buer og ned mod havnen hvor et trædæk nu giver adgang helt ned til vandet.

Tidligere var både jernbanens brobuer og Fjordvejen en barriere mellem byen og havnen. Med dette projekt er brobuerne blevet integreret i løsningerne som et aktiv for de nye byrum.

Stormflodssikringen sikrer byen og indgår naturligt i havnearealets udformning. Brobuerne på den centrale del af havnen fungerer både som proppen der holder stormflodsvandet ude og som sien, der lader skybrudsvandet løbe igennem.

Smukke indrammede kig gennem buerne til vandet fører Struers beboere ned mod havnen.

Den nye Stormflodskant lægger sig på den nordlige side af brobuerne og skærmer mod en eventuel stormflod fra havnen, samtidig med at den skaber en pladsdannelse tæt på vandet. Man kan derfor være tæt på vandet og havnen og alligevel bag stormflodsmuren, der altså beskytter bymidten på en enkel og smuk vis uden at afskære den fra vandet.

Området hvor Fjordvejen møder den nye Byens Plads er omdannet til et ‘shared space’. Bilerne kan køre ind over pladsen, hvor folkelivet også foregår, og forbindelsen mellem byen og havnen er flydende og uden barrierer.

Lydens Have
Hvor Byens Plads åbner sig mod havnen har vi skabt Lydens Have som et mere lukket og intimt byrum, der ligger skærmet bag brobuerne. Tidligere var området et byrum, der havde karakter af bagside til gågaden. Det er nu blevet omdannet til et frodigt og grønt byrum, med kig til havnen gennem brobuerne. Bedene fungerer som regnebede som overfladevandet ledes til.

Som en hilsen til Struers status som hjemsted for B&O er der I en af brobuerne opstillet en lydplint, der aktiveres ved at man sætter sig på den. Lydsystemet i plinten er opbygget af 8 lyde, der sammen kan danne et lyd-rum/soundscape.
I sommeren 2019 overgår lydplinten til Struer Tracks (en biennale for lydkunst i Struer), så en ny kunstner kan skabe et værk til plinten hver andet år.

Struers centrum er nu forvandlet til et delta, hvor livet trækkes ned til fjorden og havnen og vandet igen er blevet en synlig og aktiv del af byens liv. Borgmester Niels Viggo Lynghøj udtaler

” … Det er et fantastisk byrum for borgere og besøgende, som hurtigt har taget det til sig som et sted for arrangementer og fest såvel som afslapning og møder med venner.”

– Niels Viggo Lynghøj, Borgmester