Projekt: Teglholm Brygge i København – fra industriområde til blå-grøn boligby

Bygherre/Ordregiver:

Bygningsarkitekt: PLH Arkitekter

Totalentreprenør: Pihl Konsortiet

Ingeniør: MOE

Ydelser: Dispositionsforslag, projektforslag, myndighedsprojekt, hovedprojekt

Status: Opført 2021

Teglholmen har i de senere år gennemgået en forandring fra industriområde til moderne bolig- og erhvervsområde. På Teglholmsgade 12-14, tæt Teglværkshavnens nordlige del, har Teglholm Park opført et nyt boligkompleks med ca. 200 lejligheder, der alle har udsigt.

Udearealerne omkring ejendommen bidrager til at skabe sammenhæng og et levende, attraktivt og trygt byområde – i et område med stor åbenhed og brede veje. Kvarteret er også kendetegnet af ”Den Grønne kile”, som forbinder boligbebyggelserne med et bredt, grønt område langs vandet.

Udearealerne omfatter et dynamisk, grønt og legende gårdrum, beboerhus og kajakopbevaring i en pavillon, der går ned til vandet. Pavillonen hænger sammen med en offentlig tilgængelig træbrygge, der giver mulighed for ophold og adgang til vandet. Træbryggen er bygget op, så første trin starter på terræn og øvrige flader står på søjler i vandet. Bryggen ramper ned mod vandet og er afsluttet med en flydeplatform, der fx kan bruges til isætning af kajakker.

Mod vest er der langt til naboboligbebyggelsen, og der er etableret en grøn forbindelse mellem Teglholmsgade og ”Den Grønne Kile”, så forbipasserede på Teglholmsgade opnår et godt kig og udsyn mod havnebassinet i Teglværkshavnen.

Beplantning
På arealer udenfor dæk er der plantet højstammede Skovfyr, Smalbladet Sølvblad og Hanesporetjørn samt flerstammede Kirsebærkornel og Hjertebladet El. Træerne er plantet i mindre grupper i grus- og græsarealer samt som overstandere i bunddækkende staude og buskplantninger.

Omkring funktionszoner og langs bygningerne og i gårdhaven er der plantet fladebeplantninger af staudegræsser og blomstrende stauder.