Projekt: Toftegårds Plads i Valby – fra asfaltflade til nyt rum for fællesskaber

Bygherre/ordregiver: Københavns Kommune

Bygningsarkitekt: Rolvung og Brøndsted

Øvrige samarbejdsparter: Arbejdsmiljø Eksperten

Ydelse: Helhedsplan til lokalplan

Status: Igangværende lokalplan

Areal: Udeareal 15.000 M², Bygningsareal 5000 M²

På Toftegårds Plads i Valby skal der opføres et nyt bibliotek i dialog med eksisterende kulturhuse. Københavns Kommune valgte i den forbindelse to rådgiverteams (Team BIG og Team Schønherr +Rolvung og Brøndsted) til i et parallelopdrag hver at udarbejde et forslag til en helhedsplan, der viser hvordan pladsen kan fornys og danne ramme for det fremtidig bibliotek og eventuelle nye boliger

Schønherr har i samarbejde med Rolvung og Brøndsted tegnet vinderprojektet, der skaber en nytænkende ramme for byliv og udfoldelsesmuligheder for bydelens borgere. Projektet er et nutidigt svar på, hvordan man former en by, der med digteren Inger Christensens ord, er ’blød som en krop’.

Tilgangen til projektet har været, at lade byrummet og landskabet og fortællingen om Valby Bakke føre an i udviklingen af konceptet. Samtidig har borgernes aktiviteter, liv og naturlige bevægelsesmønstre i bydelen sat dagsordenen for placering og udformning af bygninger, ligesom pladsen skærmer bylivet for den omkringliggende trafikstøj.

Et blødt bølget landskab
Pladsen formes som et bølget landskab med grønne bakker og dale, hvor biblioteket integreres i terrænet og derved indgår som en del af pladsen. Det bølgede landskab af tegl skaber læ og rumlig variation, der skaber en enkel og fleksibel ramme om både ophold, arrangementer og leg. I pladsens midte er en skålformet lavning med springvand, der tænkes som et naturligt midtpunkt og mødested. Terrænet er trods de bevægede kurver formet, så det er tilgængeligt for alle.

Et nyt kulturelt forum
Valby Bibliotek indpasser sig i landskabet og bliver en del af pladsens rum. Bygningen krummer rundt i svinget langs Vigerslev Allé og skærmer pladsen mod støj. Tagfladen udformes, så man kan bevæge sig op på det som en del af pladsen og indrettes med en langsgående buet bænk og beplantning. Selve biblioteket er indrettet i ét plan, som et stort slynget rum med udsigt til pladsens midte.

Unge og gamle bor sammen
Som et forslag kan der på pladsen indplaceres boliger og en endnu udefineret offentlig institution, med det formål at øge aktivitet og mulighedsfelt yderligere for brugen af Toftegårds Plads. I forslaget lægges op til en blanding ungdomsboliger og ældreboliger, hvor intentionen er, at de unge, til gengæld for en huslejereduktion, deltager i pleje og pasning af de svagere stillede ældre beboere. Herved skabes forudsætninger for økonomisk overkommelige boliger for de unge samtidigt med at kimen til udveksling mellem mennesker og et godt naboskab er lagt.


”Og hjertet er helt i skygge

og hjertet er næsten hørt op
til nogen begynder at bygge en by,
der er blød som en krop”

Inger Christensen, ‘DET’, 1969