Projekt: Valby Maskinfabrik – Bytransformation af FLSmidths tidligere erhvervsarealer

Bygherre/ordregiver: De Forenede Ejendomsselskaber, Aicon

Bygningsarkitekt: HLA, Kim Bjørn Arkitekter, VLA, CFM, Arkitema, Vandkunsten

Ingeniør: Andersen & Grønlund, Erik Pedersen, MidtConsult, Viatrafik

Øvrige samarbejdsparter: Landinspektør Skelstedet I/S, Gehl Architects

Entreprenør: Anlægsgartner Allan Stenbryggen Nielsen, WR Entreprise, JJP, MTH

Status: Alle delprojekter forventes færdige i 2021

Areal: 70.300 M²

Anlægssum landskab: Anslået til 50 mio. DKK


Arbejdet med udvikling af FLScmidths tidligere maskinfabriksgrund i Valby er forløbet over en årrække med skitseringsopstart i 2008.

Fra 2011 og frem er området udbygget i etaper primært med boliger, hvor Schønherr har arbejdet med udformningen af gader, pladser, gårdrum og øvrige udearealer – i en række delprojekter.

Området er opdelt i en række forskellige kvarterer med et centralt fælles grønt pladsrum Maskintorvet.

Vejadgang til kvartererne sker mod syd og nord, og de enkelte boligområder er friholdt for kørende trafik med det meste af bilparkeringen i p-kældre. Store dele af udearealerne er derfor anlagt ovenpå parkerings kældre.

Området er karakteriseret af en blanding af nyt boligbyggeri samt eksisterende bygninger fra tiden som maskinfabrik, disse er konverteret til erhverv og boliger. Mest markant er den 200 meter lange maskinhal der danner væg til Maskintorvet.

Området vil, når det er færdigudviklet, være tæt bebygget med større sammenhængende grønne arealer i gårdrum og på Maskintorvet.

Der er i designet arbejdet med kontrasten mellem de grønne gårdrum og markante plads- og gaderum. Det har været et mål at fastholde områdets karakter af industri ved brug af enkle og rå materialer.

I udformningen af gårdrum, pladser og gaderum er der indpasset aktiviteter til områdets forskellige brugergrupper.