Projekt: Vejle Rensningsanlæg – infrastruktur og integreret kunst i centrum af byen

Bygherre/ordregiver: Vejle Kommune

Kunstner: Ingvar Cronhammar

Ingeniør: Hasserigsgaard

Status: Realiseret 2009

Areal: 22.000 m2

Vejle rensningsanlæg ligger centralt placeret i det urbane landskab, som er omgivet af et stærkt trafikeret baneanlæg imod syd og vest, og en lige så stærkt befærdet vejføring mod øst. Mod nord er grænsen Vejle å, som har en stiføring, der forbinder bykernen med fjorden.

Projektet består af to elementer: Et levende poppelhegn og en landskabsinstallation.

Poppelhegnet omkranser rensningsanlægget og danner et stærkt landskabsornament.

Landskabsinstallationen er placeret i rummet mellem Toldbodvej, poppelhegnet og åen. Installationen består af en cirkulær, grønmalet betonplint. På plinten er placeret syv 12.5 meter høje stålpopler, to stålgelændere samt et nedfældet lysdisplay, der viser et uendeligt digt skabt af digteren Peter Laugesen. Plinten gennemskæres asymmetrisk af en lille bæk, og installationen søger overordnet set at give plads til øjeblikket.

 

 

“Vi ligger meget centralt i byen, derfor er det vigtigt for os, at vi fremtræder pænt. Vi er rigtig glade for, at vi er pakket ind i en grøn installation – af naturen og de tre elementer lavet af Cronhammar bestående af søjlepoplerne i stål, en port og en lagerbygning til organisk gødning.

Vi sørger for, at der er harmoni med naturen – vi laver jo spildevand om til badevand – og dette spiller godt op til den grønne indpakning bestående af skulpturelementerne og de naturlige søjlepopler. Det er rigtig vigtigt, at det har et fint udtryk og er i harmoni med hinanden, og som samtidig udstråler kvalitet. Det synes jeg er lykkedes.”

– Mikael Schultz, Direktør for Vejle Spildevand