Projekt: Vestled ved Hvide Sande – når kunsten styrker tilgængeligheden til havet

Bygherre/ordregiver: Statens Kunstfond og Holmsland Kommune

Ophavsret: Arkitekt Carsten Juel-Christiansen, Billedkunstner Marianne Hesselbjerg og Landskabsarkitekt Torben Schønherr

Ingeniør: Vestled 1: Hasserisgaard Ingeniørkontor og Havnecon Consulting Aps
Vestled 2: Ingeniørgruppen Varde AS / Hans-Jørn ­Lauritzen, Rådgivende Ingeniørfirma ApS

Status: Vestled 1: Realiseret 2003-2006 / Vestled 2: Realiseret 2013

Areal: Vestled 1: Det belagte areal udgør 1.350 m2 / Vestled 2: Det belagte areal udgør 750 m2

Anlægssum: Vestled 1: 2 mio. DKK / Vestled 2: 2.3 mio. DKK

Opgaven
Opgaven i Vestled projektet var at udforme adgangen over klitterne og til stranden, så den er tilgængelig for alle uanset fysisk formåen. Samtidig var ønsket, at projektet skulle have en kunstnerisk dimension, der rækker ud over de rene funktionskrav. Projektet er et samarbejde mellem Schønherr, arkitekten Carsten Juel-Christiansen og billedkunstneren Marianne Hesselbjerg.

Stedet
Forreste klitrække umiddelbart syd for havnen i Hvide Sande på Holmsland Klit – den smalle landtange der skiller Ringkøbing fjord fra Vesterhavet. Hvide Sande, der er opstået omkring fjordens store sluseanlæg er i dag en aktiv fiskeriby for både hjemmehørende og fremmedfiskere. Kontrasten mellem det lave fjordlandskab og Vesterhavets vildskab er stedets dominerende fortælling.

Løsningen
Projektet der er et samarbejde mellem arkitekter og en billedkunstner er udtryk for en læsning og genfortælling af ‘stedets ånd’ i et stykke klassisk dansk klitlandskab.

Tættest på fjorden – ved parkeringspladsen mødes den besøgende af en teglstensbelagt flade, der former en stor, krum teglklit, som skaber forbindelse fra pladsen til stranden. Den bløde teglstensflade holdes på plads af en støbt betonkant. Den røde tegl har sit historiske afsæt i områdets gamle klitgårde, bygget i selvsamme røde tegltype og i de samme formater, som vi anvender til Vestled-projektet.

Ved foden af klitten ligger en lang rørformet bronzeskulptur af Marianne Hesselbjerg. Denne skulptur er billede på en sammenrullet horisont, 28 cm i diameter og 28 meter lang. Skulpturen fungerer samtidig som ‘bænk’ og mødested for både lokale fiskere og strandens gæster.

Den krumme flade fortsættes i en teglbelagt linie med en krummende flade, der griber det altid bevægelige sand.

Teglen er også her indspændt i en ramme og en bund af insitu støbt beton, for at beskytte mod vind og hav.

Overgangen mellem projektets dele er formet i insitu støbt beton i sandstrandens farver for at skabe så lidt opmærksomhed som muligt.

Konceptuelt udtrykker Vestled-projektet et landskabeligt svar på naturens store rum. Teglen, der helt umiddelbart er i familie med sandet er samtidig et menneskeskabt element, der som i barokkens store anlæg ‘civiliserer’ det naturgivne og genfortæller dets grundhistorie som en abstraktion, der samtidig har sin helt egen sanselighed.

Vestled har siden sin etablering udviklet sig til et populært udflugtsmål og opholdssted. Et sted, der definerer sit eget rum og samtidig giver mening til hele kyststrækningen syd for Hvide Sande.

 

 

“Man kan sige, Vestled er et resultatet af et tilsyneladende meget lille greb. Jeg er sikker på, at der er mange, der spørger: ’Hvor er værket? Det er jo bare en belægning.’ Men det tilsyneladende lille greb, det går ud og peger på noget meget stort. Det synes jeg, er det fornemme ved det – den tilsyneladende lille ting. Men ved at gøre det på den måde, så peger man ikke så meget på værket i sig selv, men på alt det der er omkring. Den storhed, der er i landskabet. Den storhed, der er i havet. Den storhed, der er i klitterne. Den storhed, der ligger ude i horisonten. Den får man peget på med sit tilsyneladende lille indgreb.”

– Mogens A. Morgen, Arkitekt og professor