Projekt: Visionsplan Tournesol – solenergi over infrastruktur og erhvervsområder

Bygherre/ordregiver: På eget initiativ

Ydelse: Visionsoplæg

Status: Igangværende

I de kommende år vil store dele af vores landskab være reserveret til grøn energiproduktion. I dag (2022) er ca. 600 ha jord udlagt til solpaneler, og der er aktuelle planer om, at vi i 2030 skal have firedoblet produktionen af sol- og vindenergi på land.

I stedet for at fortsætte som hidtil – uden overordnet planlægning og æstetiske retningslinjer – har vi forestillet os et danmarkskort, hvor der både er plads til den grønne energiproduktion og til naturen. Med vores visionsoplæg ønsker vi at hylde en smuk og stedstilpasset grøn energiproduktion som en kunstform, der gror ud af fremtidstro og teknologiske fremskridt.


Solpaneler udfoldes over infrastruktur

Vi har ladet de tyndfilms-solpaneler, som er undervejs til produktion, udspænde på store metalnet, der overdækker eksisterende infrastruktur som parkeringspladser, motorvejsudfletninger og ringveje omkring byerne. Tæt på det eksisterende elnet. Overdækningerne kan både reducere støjen fra vejbanen og samtidigt absorbere enorme mængder af solenergi.

Wirenettet udspændes mellem 12 m. høje master med 80 m. spænd, som sikrer en passende frirumsprofil over vejbanen. Konstruktionen fungerer som et stort regnvands-gennemtrængeligt telt med et mekanisk system i masten, der kan regulere solpanelernes retning mod lyset og også fungere som ophæng til vejbelysning. Nettets maskestørrelse og hulprocent mellem solcellepaneler dimensioneres efter snelast og vindpåvirkning.


Tournesol
Overdækningerne orienteres efter solen som kæmpemæssige blomster. Vi kalder dem Tournesol, både efter professoren og solsikken.


Energiøernes store, glitrende blomster
Og langt ude på det åbne hav, ude omkring de kommende energiøer, flyder solpanelerne på pontoner sammen med gigantiske hav-vindmøller som store glitrende blomster omkring magnetisk dragende sci-fi-øer. Måske kan man besøge dem på samme måde, som turisten besøger Niagara Falls?

 

 

“Bevidst designede solpaneler udfoldes som organiske techno-strukturer over motorringvejenes monolandskab omkring storbyerne, ved lufthavnsudfletninger og på tværs af industrikvartererne – der, hvor der faktisk er plads nok til både energi­produktion og fornyet identitet.”