Projekt: Færgehavn Nord – Svanemøllehavnens midlertidige lystbådehavn

Bygherre/ordregiver: Vejdirektoratet

Ydelser: Skitsering, projektering, tilsyn

Status: igangværende

Den midlertidige lystbådehavn, der skal erstatte Svanemøllehavnen i perioden, hvor den nye Nordhavnstunnel anlægges, er i øjeblikket under udførelse i Københavns Færgehavn Nord. Erstatningshavnen er en forudsætning for, at tunnelentreprenøren kan rydde Svanemøllehavnen og anlægge Nordhavnstunnellen i havnebassinet.

Genbrug og bæredygtighed
Schønherr har i tæt samarbejde med Rambøll stået for den overordnede udformning af erstatningshavnen for Vejdirektoratet, der er projektets bygherre. Med udgangspunkt i en bæredygtig tilgang, der sikrer at havneelementerne kan genbruges, har vi tegnet velfærdsfaciliteter til sejlerne, nye klubhuse og et havnekontor. For at sikre sejlklubbernes sociale liv i udflytningen, etableres der sammen med de nye klubhuse, en serie store træterrasser og tagterrasser, hvor havnens brugere kan samles og i højden få overblikket over havnens arealer og udsigten mod Øresund.

Klimasikring
Erstatningshavnen etableres i relation til færgehavnen eksisterende kajanlæg, der er sikret til kote 2.0. Bygninger hæves til kote 2.6 for at sikre dem mod havvand og ekstremregn. Som sikring af havnen etableres samlet 400 meter dækmole, der beskytter de 600 bådpladser.

Brugerinddragelse
Schønherr har i samarbejdet med Rambøll understøttet den tætte inddragelse af havnens brugere. Herunder vurdering af behov for etablering af landanlæg, beddinger, bådkraner, samt tilpasning af velfærdsfaciliteter for alle fire klubbers afdelinger. Herudover etableres nyt havnekontor, miljøstation og hal-arealer til opbevaring samt værkstedsfaciliteter.

Schønherrs andre projekter i området
Erstatningshavnen er første fase i den omfattende opgave med at etablere Nordhavnstunnellen, der forlænger Nordhavnsvej til nye kvarterer i Københavns Nordhavn. Schønherr har lavet flere opgaver i området – bl.a. som æstetisk rådgiver i forbindelse med VVM-rapporten på tunnelprojektet, æstetisk ansvarlig for Nordhavnsvejen og arkitekt på 2 stibroer, forplads og grønne arealer i området omkring Ryparken Station.

Den nye midlertidige lystbådehavn skal stå færdig i 2022, hvor omkring 600 bådpladser flyttes hertil fra Svanemøllehavnen.