Årsrapporten 2021 – Det globale klima er omdrejningspunkt for Schønherrs opgaver og aktiviteter

Årsrapporten 2021 – Det globale klima er omdrejningspunkt for Schønherrs opgaver og aktiviteter

Den globale klimadagsorden har i høj grad været på Schønherrs dagsorden i året, der gik. Det fremgår både af opgaveporteføljen og af tegnestuens udadvendte aktiviteter i årets løb. I 2021 var Schønherrs økonomiske resultat desuden tilfredsstillende.

I 2021 har Schønherr vundet flere tilbud og konkurrencer, som er i tråd med vores ambitioner om at lade landskabsarkitekturen fungere som løftestang for løsningen af nogle af tidens store samfundsudfordringer gennem en bæredygtig og ansvarlig tilgang.

Eksempler på opgaver fra 2021:

 • Stibro der forbinder UNESCO-byen Christiansfeld med landskabet omkring – KLIK HER for mere info
 • Klimatilpasning og skybrudssikring af Vestre Kirkegård i København
 • Foranalyser til klimasikring af Bispebjerg Kirkegård
 • Strukturplan for Energimuseet ved Tangeværket
 • Klimatilpasning og byrumsforbedring ved Karens Minde i Københavns Sydhavn – KLIK HER for mere info
 • Klimatilpasning og naturbaserede sedimenteringsmetoder i Køge Nord – KLIK HER for mere info
 • Kapacitetsudvidelse og skybrudssikring af Harrestrup Å – KLIK HER for mere info
 • Forundersøgelser til klimasikring af Holstebro Sygehus
 • Ny vejregelhåndbog for beplantning for Vejdirektoratet – KLIK HER for mere info
 • Foranalyse til ”Den grønne boulevard” – KLIK HER for mere info
 • Forundersøgelser for evt. kommende Ring 5
 • Kommende erstatningshavn ved Svanemøllen
 • Helhedsplan for Kragenæs Havn & Ravnsby Bakker – KLIK HER for mere info
 • Samlet plan for klimasikring og klimatilpasning af by-, havne- og kystområder i København – på strækningen mellem Amager Strand og Køge Bugt Strandpark – KLIK HER for mere info
 • Visions- og strategiproces der samtænker byudvikling, kystbeskyttelse og naturpark i Strøby Egede – KLIK HER for mere info
 • Udviklingsplan for Ølsted Bakker – KLIK HER for mere info
 • Bygherrerådgivning på Nyt Psykiatribyggeri i Viborg
 • Ny Sikkerhedspsykiatri i Trondheim – KLIK HER for mere info
 • Børnesygehuset i Bergen – KLIK HER for mere info
 • Udearealer til Håndværkskollegiet i Horsens – KLIK HER for mere info

Læs og download den fulde årsrapport ved at klikke på billedet herunder:

 

Scroll To Top